برچسب: عمرو سرمایه گزاری

پرداخت غرامت دو میلیارد و سیصد و سی میلیون ریالی توسط شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی، غرامت فوت دو میلیارد و سیصد و سی میلیون ریالی بیمه شده بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری را به ذینفعان بیمه نامه پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی؛ بیمه شده این بیمه نامه که دو سال قبل اقدام به تهیه بیمه نامه عمر و […]