برچسب: سود اندوخته

اعلام و واریز سود مشارکت سال ۹۷ بیمه گذاران عمرو سرمایه گذاری بیمه دی

به اطلاع بیمه گذاران محترم عمر و سرمایه گزاری میرساند بنا به نامه روز ۱۹ آبان ماه جاری که توسط سرکار خانم فخاری نژاد سرپرست محترم مدیریت بیمه های زندگی صادر گردید سود مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر وسرمایه گزاری برای سال ۹۷ منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به میزان قطعی […]