صدور اقساطی بیمه نامه شخص ثالث با چک معتبر

با توجه به افزایش قیمت های بیمه شخص ثالث و عدم توانایی همه بیمه گذاران برای بیمه کردن خودروی خود و ازطرفی خطرهای پیش رو درصورت عدم داشتن بیمه نامه ؛ شرکت بیمه دی به برخی از نمایندگان خود اجازه صدور اقساط بیمه نامه را بدون دریافت سود داده است که قابل ذکر است این اجازه منوط به سپردن چک معتبر تا پایان اقساط می باشد.

(درصورتی که مبلغ کل اقساط بیشتر از یک میلیون تومان باشد به همراه چک  لازم است سند سبز خودرو نیز به عنوان ضمانت نزد نمایندگی به امانت سپرده شده و رسید معتبر دریافت شود تا با پایان اقساط در ازای تحویل رسید سند مربوطه عودت داده خواهد شد)

شرایط خودرو های قابل تقسیط حق بیمه به شرح زیر می باشد:

۱-خودرو های تولید سال ۱۳۸۷  و بعد از آن 

۲-خودرو های دارای هر ۴ کوپن بیمه نامه سال قبل (فاقد خسارت باشند)

۳-خودرو با کاربری شخصی باشد (تاکسی ها و بارکش ها را نمیتوان اقساطی صادر نمود)

شرایط اقساط به شرح زیر می باشد:

۵۰ درصد کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت بصورت نقدی دریافت شده و مابقی طی حداکثر ۵ قسط (تا ۵ ماه نهایتاً) به شرطی که هر قسط زیر ۱۰۰ هزار تومان نباشد

 

مثال:

خودروی پژو ۲۰۶ که کل مبلغ حق بیمه با مالیات ۱۲۱۶۰۰۰ تومان می باشد

مبلغ پیش پرداخت ۶۰۸۰۰۰ تومان

اقساط به دلخواه مشتری اگر ۵ ماهه باشد از قرار ۵ قسط به مبلغ ۱۲۱۶۰۰ تومان

درصورتی که مشتری علاقمند به دادن اقساط در تعداد چک های کمتر مثلا ۲ یا ۳ یا ۴ چک باشد ۶۰۸۰۰۰ تومان باقیمانده تقسیم بر تعداد چکها شده و نهایتا تا ۵ ماه دریافت میگردد.