نمایندگی ۵۶۵۵

 

نمایندگی بیمه دی کد ۵۶۵۵ با استعانت از پروردگار متعال در تاریخ پنجم دی ماه سال ۱۳۹۵ در محله نارمک تهران آغاز بکار نموده و از خدمات قابل ارایه دراین نمایندگی میتوان به صدور انواع بیمه نامه های رایج درزمینه های اشخاص و اموال از قبیل عمر و سرمایه گذاری – شخص ثالث- بیمه بدنه خودرو -حوادث انفرادی و غیره نام برد.
این نمایندگی تحت نظر شعبه شرق بیمه دی درحال فعالیت می باشد.