تماس با نمایندگی

منتظر تماس شما هستیم

۱۹۳ ۱۹۳ ۷۷

info@day5655.ir

آیا عضو خانواده بزرگ و گرانقدر ایثارگران هستید؟

 

 

 

 

جهت ارائه فاکتورهای درمانی خویش در تهران می بایست به حوزه های بنیاد منطقه خویش مراجعه نموده و تنها جهت دریافت تاییدیه ها و سایر امور بیمه ای درصورت نیاز به محل زیر مراجعه نمایید

 ساختمان جبران بیمه دی

 آدرس ، تلفنها ، تصویر ساختمان و نشانی این مکان را با کلیک اینجا میتوانید بیابید