برای دریافت خسارت خودرو درصف نمانید!!!

آیا تاکنون برای دریافت خسارت به شعب بیمه مراجعه نموده اید؟؟

آیا میدانید برای دریافت خسارت از بیمه های دولتی میبایست حداقل یک روز کاری وقت بگذارید!!! کافیست به شعب آنها مراجعه نموده و این امر را از نزدیک مشاهده نمایید

طبیعیست که مهمترین معیار برای خرید هرچیزی خدمات پس از فروش آن است لذا با یک انتخاب مناسب میتوانید آسوده خاطر درآینده ازخدمات دهی خوب بهره مند گردید.

شما در شعب بیمه دی با حداقل زمان ممکن درمقایسه با سایر شرکتها پرونده تشکیل داده و ازخدمات خسارت دهی بهره مند میگردید.

اگر به دنبال سرعت در انجام امور بیمه ای خود پس از وقوع حادثه هستید

ما به شما بیمه دی را پیشنهاد میکنیم

بیمه دی با شما برای جبران