اعلام و پیگیری خسارات جرحی بیمه شخص ثالث در بیمه دی

به اطلاع دارندگان بیمه شخص ثالث بیمه دی میرساند درصورت بروز حادثه جرحی در سانحه رانندگی درصورتی

که شما مقصر شناخته شده و نیاز به استفاده از بیمه نامه را دارید حتما میبایست دراسرع وقت به اطلاع شرکت بیمه دی رسانده ،تشکیل پرونده داده تا بتوانید از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده نمایید(براساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه شخص ثالث)

 

همچنین لازم به ذکر است جهت تشکیل پرونده خسارت جانی در تهران حتماً فقط می بایست به شعبه غرب بیمه دی مراجعه فرمایید.

نشانی شعبه غرب بیمه دی در تهران:

خیابان آزادی ابتدای جاده مخصوص نرسیده به خیابان بیمه ۴ پلاک ۴۳ ساختمان معراج

تلفن: ۴۴۶۷۲۲۸۶ -۴۴۶۷۲۲۳۴